Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, czyli tzw. TUS to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajęcia są prowadzone w grupie 2-6 dzieci przez certyfikowanego terapeutę i skupiają się na kształtowaniu kompetencji porozumiewania się, rozwoju empatii, poprawie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

W przypadku TUS dodatkowo ćwiczone są umiejętności skupienia uwagi przy zadaniach stolikowych, a także poprawa małej i dużej motoryki  W zajęciach wykorzystujemy też elementy Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne i arteterapii.  Działania, które podejmuje terapeuta mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi oraz zapoznanie i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odroczenie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań, które dotyczą kilku osób. TUS przeznaczony jest dla osób zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i młodzieży szkolnej na wszystkich szczeblach edukacji.

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667