Trening Komunikacji Alternatywnej

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich myśli, potrzeb, opinii, preferencji, co w konsekwencji ułatwia nawiązywanie relacji z innymi osobami i otoczeniem. AAC pozwala na niezależność  oraz wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej.

Użytkownikiem AAC może być każda osoba, która ma problemy w zakresie ekspresji i/lub rozumienia mowy, a w szczególności:

 • dzieci, u których rozwój mowy jest zaburzony (np. z dysfazją rozwojową);
 • u osób, które używają mowy, ale ich artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia ( w takiej sytuacji AAC pełni rolę uzupełniającą mowę)
 • osób, które nie mogą mówić (np. osoby z afazją motoryczną),  lub
 • nie używają mowy do komunikacji, często mając także problemy z rozumieniem mowy (osoby z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, afazją sensoryczną).

Do przykładowych metod zaliczanych do tej kategorii zaliczyć można:

 • systemy znaków manualnych:
  • język migowy
  • makaton
  • fonogesty
 • systemy znaków graficznych:
  • PIC
  • PCS
  • MÓWik
 • systemy znaków przestrzenno dotykowych:
  • klocki słowne Premacka
  • alfabet Lorma

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667