Terapia psychologiczna

Oferta Ośrodka dotycząca terapii psychologicznej obejmuje:

DIAGNOZĘ PPSYCHOLOGICZNĄ

Badania diagnostyczne ,psychologiczne: określające poziom rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz ich prognozy edukacyjne,

BEZPOŚREDNIĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ-KONSULTACJE I PORADY

Zajęcia konsultacyjno-terapeutyczne w przypadku zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych dzieci i młodzieży.

Pracujemy z dziećmi z :

 • lękami
 • depresją,
 • nadpobudliwością,
 • stresem,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • problemami w komunikacji,
 • psychosomatyką (bóle głowy, brzucha, itp.),
 • agresją,
 • zaburzeniami odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia),
 • traumą.

TRENINGI:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Radzenia Sobie z silnymi  Emocjami w tym agresją
 • Trening Umiejętności Małego Dziecka
 • Trening Koncentracji Uwagi
 • Rozwijanie kometencji w zakresie uczenia się

Szkolenia Rady Pedag. – jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? – metoda konstruktywnej konfrontacji

 

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667