Terapia pedagogiczna

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi , rozwoju na miarę ich możliwości.

Terapia pedagogiczna skierowana jest w szczególności do dzieci z:

  • dysleksją;
  • dysortografią;
  • dysgrafią;
  • dyskalkulią;
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi;
  • z nadpobudliwością psychoruchową.

Formy oraz metody pracy  zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest prowadzona w oparciu o indywidualny program terapii pedagogicznej sporządzony na podstawie diagnozy oraz obserwacji dziecka w toku zajęć.

Indywidualne zajęcia poprzedzają konsultacje z rodzicami/ opiekunami dziecka, które w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatnie

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667