Neurologopedia

Neurologopedia jest obszarem logopedii w której zakresie znajduje się diagnoza i terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Jej celem jest terapia mowy zarówno dzieci jak i dorosłych osób cierpiących z powodu ośrodkowo uwarunkowanych zaburzeń mowy i języka (afazja, dysfazja, anartria, dyzartria, dysologia). Szczególnie ważna w jej zakresie jest praca z chorymi na porażenie mózgowe, autyzm i mutyzm.

Z porady neurologopedy powinniśmy skorzystać jeśli:

  • dziecko ma problem z mówieniem ( dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy);
  • z jedzeniem (odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem);
  • u  dziecka obserwujemy nadmierne ślinienie się, ma stale uchyloną buzię;
  • dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą;
  • jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka ( z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi);
  • u  dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół genetyczny, opóźnienie psychoruchowe;
  • ktoś z  bliskich ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu
  • mówi niepłynnie, powtarza wyrazy, sylaby, jaka się.

Formy oraz metody pracy  zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest prowadzona w oparciu o indywidualny program terapii neurologopedycznej sporządzony na podstawie diagnozy oraz obserwacji dziecka w toku zajęć.

Indywidualne zajęcia poprzedzają konsultacje z rodzicami/opiekunami dziecka, które w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatnie.

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667