Logopedia

Logopedia zajmuje się prawidłową wymową: kształtuje ją, usuwa wady, a także uczy mowy w przypadku jej braku. W jej obszarze znajdują się również psychiczne aspekty wad mowy, które maja istotny wpływ na kształtowanie relacji społecznych i osobowości.

W zakresie terapii logopedycznej znajduje się:

  • wczesna interwencja logopedyczna- jako profilaktyka logopedyczna u dzieci od urodzenia do 3- go roku życia ( dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, urodzone przedwcześnie oraz dzieci ze stwierdzonymi zespołami wad genetycznych); 
  • usuwanie wad wymowy ( np. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, nieprawidłowa         realizacja głosek, itd.)
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
  • terapia zaburzeń mowy u dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną, u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, u dzieci z zespołami wad wrodzonych
  • terapię niepłynności mówienia,  jąkania.

Formy oraz metody pracy  zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia jest prowadzona w oparciu o indywidualny program terapii logopedycznej sporządzony na podstawie diagnozy oraz obserwacji dziecka w toku zajęć.
Indywidualne zajęcia poprzedzają konsultacje z rodzicami/ opiekunami dziecka, które w naszym Ośrodku odbywają się bezpłatnie.

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667