Dogoterapia

Dogoterapia jest metodą terapii, której celem jest wsparcie procesu rehabilitacji, terapii i rozwoju, nie tylko dzieci, ale i osób starszych. Zajęcia dogoterapii mogą mieć charakter, zarówno terapeutyczny, jak i edukacyjny bądź rekreacyjny.

W przypadku dzieci dogoterapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci:

 • z zaburzeniami i niepełnosprawnością psychiczną oraz fizyczną,
 • dziecięcym porażeniem mózgowym, ADHD, autyzmem, zespołem Downa,
 • niedowładami kończyn,
 • zaburzeniami mowy i wzroku,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • wadami postawy
 • które mają trudności w nauce, w szkole, problemy z rówieśnikami czy rodzicami.

Do efektów jakie niesie za sobą dogoterapia  możemy zaliczyć:

 • rozwija aktywność fizyczną ( zabawa z psem),
 • rozwija mowę (dziecko tylko w ten sposób jest w stanie porozumiewać się z psem, aby wykonywał  polecenia),
 • pobudza zmysły ( dzięki obserwacji zachowań psa),
 • uczy samodzielności (np. dzięki karmieniu psa itp.),
 • zmniejsza lęk, uwrażliwia, relaksuje,
 • motywuje do działania, pomaga wyrażać emocje,
 • stymuluje rozwój psychoruchowy,
 • rozwija sferę umysłową, zwiększa poczucie bezpieczeństwa,
 • wycisza zachowania agresywne, rozwija funkcje opiekuńcze, itp.

Skontaktuj się z nami

Ośrodek PIO

Ośrodek Rehabilitacji "Pio"

ul. Żwirki i Wigury 2
06- 100 Pułtusk

tel. 790 447 667